Watching video Adeus, Tininha! | 5 Para a Meia-Noite | RTP

Published on Sep 6, 2018

5meianoite

Watching video Adeus, Tininha! | 5 Para a Meia-Noite | RTP

Cristina Ferreira está a caminho da SIC e fez um bonito vídeo com os companheiros da TVI. Desvendamos agora aquele que a Tininha gravou com a Filomena Cautela e a Inês Lopes Gonçalves.

Subscreve o Canal do 5 Para a Meia-Noite!
http://ptclip.com/ptuse/subscription_c...

Site do 5 Para a Meia-Noite!
http://www.rtp.pt/5meianoite

RTP Play!
http://www.rtp.pt/play/p4918/5-para-...

Facebook!
http://www.facebook.com/5meianoite

Twitter!
http://twitter.com/5mnoite

Instagram!
http://www.instagram.com/5meianoite
Video clip Watching video Adeus, Tininha! | 5 Para a Meia-Noite | RTP full hd, ptdown video Watching video Adeus, Tininha! | 5 Para a Meia-Noite | RTPWatching - definition of watching by The Free Diction, NYT Watching - The New York Ti, Watching | Definition of Watching at Dictionary., Watching Synonyms, Watching Antonyms | Thesaurus., Watching synonyms, watching antonyms - FreeThesaurus., NYT Watching (@Watching) | Twit, Watching - Wikipe,
Page: watching you, watching synonym, watching movies, watching adams, watching grass grow, watching airplanes, watching you meme, watching you lyrics, watching the masters, watching the wheels, watching paint dry, watching cigarettes burn out, watching the detectives, watching tv online, watching game of thrones, watching definition, watching wrestling, watching the masters live, watching scotty grow, watching in spanish, watching the masters online, watching you rodney atkins, watching marvel movies in order, watching america, Video posted by youtube


Tags:

Have you seen this video yet?

Thu Hoạch Và Chế Biến Sâu Mopane Của Người Dân Nam Phi

Thu Hoạch Và Chế Biến Sâu Mopane Của Người Dân Nam Phi

11:06196,985 views
Bộ trưởng Nam Phi bị tống tiền sau khi lộ clip nhạy cảm

Bộ trưởng Nam Phi bị tống tiền sau khi lộ clip nhạy cảm

2:0410 views
Nam Phi Liên Hoàn Kế | Khi thấy đũy bạn ghét té SML | Funny clip

Nam Phi Liên Hoàn Kế | Khi thấy đũy bạn ghét té SML | Funny clip

0:211,022 views
Clip nam thanh niên phi thân từ trên trời xuống đất-Tin Tức Sự Kiện

Clip nam thanh niên phi thân từ trên trời xuống đất-Tin Tức Sự Kiện

1:0094 views
Tổng hợp 1 vài clip phong trào Tholukuthi hey Nam Phi

Tổng hợp 1 vài clip phong trào Tholukuthi hey Nam Phi

3:0846 views