Category clip car gar zar/

"-car,-gar,-zar" - art

"-car,-gar,-zar" - art

3:515 maanden geleden 1 weergave
Car, Gar, Zar Verbs in the Preterite (Spanish)

Car, Gar, Zar Verbs in the Preterite (Spanish)

8:115 maanden geleden 7 weergaven
"-car, -gar, -zar" an Informative Parody of "Take on me"

"-car, -gar, -zar" an Informative Parody of "Take on me"

3:515 maanden geleden 11 weergaven
IRREGULAR PRETERIT ENDING IN CAR-GAR-ZAR/PRETERITO IRREGULAR QUE TERMINAN EN CAR-GAR-ZAR

IRREGULAR PRETERIT ENDING IN CAR-GAR-ZAR/PRETERITO IRREGULAR QUE TERMINAN EN CAR-GAR-ZAR

0:598 maanden geleden 5 weergaven
El Pretérito con verbos terminados en  car,  gar y  zar

El Pretérito con verbos terminados en car, gar y zar

3:3510 maanden geleden 119 weergaven
car gar zar preterite song

car gar zar preterite song

0:3610 maanden geleden 60 weergaven
commands 29...no formal Car Gar Zar verbs.

commands 29...no formal Car Gar Zar verbs.

3:531 jaar geleden 36 weergaven
commands 21...yes formal Car Gar Zar verbs.

commands 21...yes formal Car Gar Zar verbs.

3:101 jaar geleden 28 weergaven
commands 13...no tú car, gar, zar.

commands 13...no tú car, gar, zar.

3:531 jaar geleden 13 weergaven